การทำนายพฤติกรรมการซื้อสินค้าบน Social Media

“Logistic Regression — การถดถอยโลจิสติกสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบไบนารีซึ่งใช้ในการทำนายผลลัพธ์ของตัวแปรตามหมวดหมู่ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดเมื่อตัวแปรตามเป็นไบนารีเช่นจำนวนประเภทที่มีอยู่คือสองประเภทเช่นผลลัพธ์ตามปกติของการถดถอยโลจิสติกคือ: ใช่และไม่ จริงและเท็จ สูงและต่ำ ผ่านและล้มเหลว” https://www.kaggle.com/rakeshrau/social-network-ads/version/1 บริษัทต้องการออกสินค้าตัวใหม่ จากข้อมูลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับยอดขายเกม ใหม่ที่ต้องการ ต้องการคาดเดาประเภทของผู้ที่อาจสนใจซื้อเกม แบบนี้ โดยเดาจาก ข้อมูลเก่าๆ ของกลุ่มลูกค้าบน Social media ที่ซื้อสินค้าจากบริษัทของตน…

การทำนายพฤติกรรมการซื้อสินค้าบน Social Media
การทำนายพฤติกรรมการซื้อสินค้าบน Social Media

การทำนายว่า ธนบัตรปลอม หรือไม่ ด้วยSupport Vector Machine (SVM)

วันนี้ขอนำเสนอ อัลกอริทึมที่ทรงพลังที่สุด อีกหนึ่งอันในกิ่ง Supervised Learning ครับ ในบทความนี้จะทำการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของ อัลกอริทึม จำนวน 3 อัลกอริทึม ได้แก่ Decision tree, Logistic Regression และ SVM ซึ่งจะเห็นว่า Support Vector Machine มีประสิทธิภาพดีที่สุดอย่างเห็นได้ชัด Support Vector Machine เป็นอัลกอริทึมที่สามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาการจำแนกข้อมูล ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจำแนกข้อมูล โดยอาศัยหลักการของการหาสัมประสิทธิ์ของสมการเพื่อสร้างเส้นแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการสอนให้ระบบเรียนรู้ โดยเน้นไปยังเส้นแบ่งแยกแยะกลุ่มข้อมูลได้ดีที่สุด…

การทำนายว่า ธนบัตรปลอม หรือไม่ ด้วยSupport Vector Machine (SVM)
การทำนายว่า ธนบัตรปลอม หรือไม่ ด้วยSupport Vector Machine (SVM)